ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน มหาทานบารมีเพื่อที่สุดแห่งธรรม

รับชม 126 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
19 เราก็เช่นกัน เมื่อรู้อยู่ว่าการบริจาคทาน.jpg
12 7.00 ฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดี.jpg
17 9.20 ใครหิวกระหาย ใครต้องการดอกไม้ เครื่องลูบไล้.jpg
02 เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว ความสุข ความบริสุทธิ์.jpg
16 8.50 พระบรมศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่า.jpg
01 การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน.jpg
03 มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนจริยา.jpg
05 ชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดมา.jpg
21 พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงบำเพ็ญมหาทาน.jpg
07 พระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอานุภาพของทาน.jpg
08 กำลังของทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวก.jpg
22 เราจะเห็นว่า ไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะอยู่ในสถานที่ใด.jpg
14 จากนั้นได้จุติลงมาเกิดในเมืองกุสาวดี เป็นพระนามว่า มหาสุทัศนะ.jpg
15 แม้พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงได้เสวยสิริราชสมบัติ.jpg
18 10.10 เราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิต.jpg
23 การสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำ.jpg
24 ดังนั้นให้ทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์.jpg
13 7.20 หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้ว.jpg
04 ทานนั้นเรามิใช่ตกแต่งไว้ในที่ ๑๐ แห่ง.jpg
09 ย้อนไปในสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคฤหบดีใหญ่.jpg
15-1 แม้พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงได้เสวยสิริราชสมบัติ.jpg
06 เพื่อเป็นเสบียงในการเดินทาง.jpg
11 6.26 นอกจากนี้ยังจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประดับบรรณศาลา.jpg
10 คิดดังนั้นแล้วก็ไม่รอช้า ตัดสินใจลงมือสร้างทันที.jpg
20 พระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขวนขวาย.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้