ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน อยากเป็นที่รัก ต้องรักการให้

รับชม 137 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
02 ถึงคราวนั่งสมาธิจะทำได้ง่ายไม่มีเรื่องกังวลใจ.jpg
03 ดังนั้นเมื่อทำทานทุกครั้งก็จะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำ.jpg
04 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน นิธิกันตสูตรว่า.jpg
13 โดยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษ.jpg
06 ขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใด เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตาม.jpg
20 ด้วยความที่ท่านว่าสอนได้ง่าย สามารถปรับปรุงแก้ไข.jpg
22 ก็อย่าลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อขจัดความตระหนี่ออกจากใจ.jpg
08 ซึ่งได้นำทรัพย์ได้ฝากฝังไว้พระพุทธศาสนาคือ.jpg
19 เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักฝึกฝนตนเองจึงพร้อมด้วยศิลาจริยวัตรอัน.jpg
16 ท่านฤาษีเห็นดังเช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวี.jpg
05 ขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาเป็นไปทั้งหมด.jpg
01 ทานบารมีเป็นบารมีส่งผลให้สมบูรณ์.jpg
12 ในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัสสี.jpg
11 ดังเช่น เรื่องราวของพระวิชิต เสวิเถระ ซึ่งในอดีตชาติ.jpg
23 ดังนั้น เวลาที่ผ่านไปและวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า.jpg
14 อยู่วันหนึ่งโอกาสทองของท่านฤาษีก็มาถึง.jpg
15 ได้ยกมือทั้งสองประครองขึ้นอัญชลีเหนือเศียรเกล้า.jpg
18 วิชิต ตะเสนะ หนุ่มน้อย เห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตเหมือนหลวงลุงบ้าง.jpg
10 แม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกัน เพราะการทำทานคือหนทางสวรรค์.jpg
09 เราอย่าเห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้.jpg
17 ต่อมาในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ถือกำเนิด.jpg
07 บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาต้องจำต้องละทิ้ง.jpg
21 เห็นไหมว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพาน.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้