ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

รับชม 174 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
02 เพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทางไกล.jpg
01 เราเกิดกันมาชีวิตหนึ่งเพื่อสร้างบุญบารมีเท่านั้น.jpg
04พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน สิงคาลกสูตร.jpg
05 ชีวิตของคนในโลกนี้ ที่ประสบกับความเสื่อม.jpg
10 ก่อนจะพูดถึงโทษของการดื่มสุราเมรัย สิ่งเสพติดของมึนเมาต่างๆ.jpg
06 คนเราถ้าไม่ได้สั่งสมบุญเพิ่มเติม กินแต่บุญเก่า.jpg
14 จึงทูลขอความช่วยเหลือว่า ข้าแต่เทวราช.jpg
09 พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ำเมาคือสุราเมรัย.jpg
25 ก่อนตายได้แหงนหน้า มองดูพระอินทร์เป็นครั้งสุดท้าย.jpg
11 ในขณะนั้นเอง ความคิดถึงท้าวสักกะจอมเทพปรากฏเข้ามาในใจ.jpg
24 สุดท้ายเมื่อไม่มีทรัพย์แล้ว เพื่อนเกลอทั้งหลาย.jpg
08 สำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันเฉพาะสิ่งที่เห็นด้วยตาเนื้อ.jpg
07 โดยเฉพาะหากโชคร้ายถูกโจรปล้น หรือไฟไหม้.jpg
29 ใครมีลูกมีหลานพวกพ้องบริวาร ก็แนะนำให้เขาเห็นถึงโทษภัย.jpg
12 พระองค์ก็บังเกิดความสงสารเทพบุตรท่านนั้น.jpg
13 เทพบุตรท่านนี้รู้ว่า หากลงไปเกิดเป็นมนุษย์ ส่วนใหญ่จะประมาทในชีวิต.jpg
03 ที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 3 หากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์.jpg
26 แต่ท่านเอาแต่ดื่มสุราทุกเช้าค่ำ เที่ยวเตร่เฮฮาหาสาระไม่ได้.jpg
30 อีกทั้งให้หมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาให้เต็มที่.jpg
23 เพียงไม่กี่ปีที่พ่อแม่ละโลกไป ลูกเศรษฐีผลาญทรัพย์.jpg
15 ต่อมา เทพบุตรท่านนี้จุติลงไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีในเมืองพาราณสี.jpg
27 เมื่อลูกเศรษฐีตายแล้ว.jpg
20 ต่อมาลูกชายคบเพื่อนที่เกเร ได้ชักชวนกันไปเที่ยว.jpg
19 ในที่สุดก็เจอครูในอุดมคติของลูกชาย คือ ลูกศิษย์จะทำอะไรก็ตามใจทุกอย่าง.jpg
17 เนื่องจากลูกชายไม่ชอบเรียนหนังสือ ไม่ยอมทำการบ้าน.jpg
21 อีกทั้งลูกเศรษฐีเป็นผู้มีบุญอย่างหนึ่ง คือ เมื่อมอง.jpg
18 จึงไปฟ้องพ่อแม่ว่า ถูกครูรังแก ท่านเศรษฐีจึงไล่ครูออกจากบ้าน.jpg
22 เมื่อเศรษฐีละโลกไปแล้ว ลูกเศรษฐีก็ไม่มีใคร.jpg
28 ดังนั้น สุราเมรัยทุกชนิด.jpg
16 ครั้นเติบโตขึ้น ด้วยความรัก และเป็นห่วงลูก.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2567 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้