ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ

รับชม 149 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
03 แต่ตำนานความสุขที่แท้จริง มีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดอยู่ที่.jpg
05 ชนเป็นอันมาก เห็นกันอยู่ในเวลาเช้า บางคนครั้น.jpg
08 ขณะเรานอนหลับ เราไม่อาจรู้ได้ว่า จะมีโอกาส.jpg
02 แต่ความสุขเหล่านั้น มักจะเป็นความสุขชั่วคราว เช่น.jpg
14 ขึ้นชื่อว่าสมบัติ ที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้นั้น.jpg
34 โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หมั่นทำใจหยุดใจนิ่ง ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึง.jpg
09 เมื่อไม่ประมาท ชีวิตย่อมปลอดภัย.jpg
31 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธประสงค์ให้พุทธบริษัท.jpg
21 พึงพิจารณาถึงความตาย โดยอายุนั้นไม่ยั่งยืน.jpg
20 ด้วยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่ง ตัวเราจะเต็มใจ.jpg
12 สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมา ต่างพกพาเอาความแก่ และความตายมาด้วย.jpg
01 ทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้น.jpg
19 อุปมาเหมือนลูกศร หอก และก้อนหิน ที่ถูก.jpg
11 เพราะความตายมาพร้อมกับการเกิด.jpg
28 พึงพิจารณาถึงความตายโดยที่ชีวิตเป็นของน้อย.jpg
29 ปัจจุบันผู้ใด มีอายุขัยเกิน ๑๐๐ ปี ถือว่าอายุยืนมาก.jpg
30 ประการสุดท้าย พึงพิจารณาถึงความตายที่ว่าโดยปรมัตถ์ คือ.jpg
18 เป็นปัจจัยแห่งความตาย ทั้งที่เป็นภายใน ได้แก่.jpg
26 จะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ จะป่วย.jpg
27 และเมื่อตายไปแล้ว จะมีคติอย่างไร.jpg
10 การเจริญมรณานุสติมีอยู่หลายวิธี พระวิปัสสนาจารย์.jpg
33 ฉะนั้น อย่าลืมหลักวิชชา ถ้าใจหมองไปอบาย.jpg
15 ให้พึงพิจารณาถึงความตาย โดยเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ.jpg
32 การพิจารณาถึงความตายนี้ เป็นสิ่งที่พวกเรา.jpg
22 และผูกพันอยู่กับอิริยาบถ ๔ จึงดำเนินอยู่ได้.jpg
24 ผูกพันอยู่กับอาหาร เมื่อไม่ได้อาหาร.jpg
04 มีวาระพระบาลีที่ปรากฏใน เตมิยชาดก ว่า.jpg
06 การเจริญมรณานุสติไม่ใช่เรื่องการมองโลกในแง่ร้าย.jpg
23 อีกทั้งผูกพันกับมหาภูตทั้งสี่ คือ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ.jpg
13 ท่านให้พิจารณาถึงความตาย โดยอาการวิบัติแห่งสมบัติ.jpg
25 พึงพิจารณาถึงความตายโดยไม่มีนิมิตหมาย.jpg
16 ให้พิจารณาถึงความตาย โดยร่างกายนี้เป็นของ.jpg
07 เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่า ความตาย.jpg
17 สัตว์ที่อาศัยอยู่เหล่านั้น ต่างเกิด แก่ ตาย.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้