ภาพประกอบธรรมะเพื่อประชาชนตอน ควรทำบุญบ่อยๆ

รับชม 254 ครั้ง เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565
07. บุญมีลักษณะเป็นกระแสความบริสุทธิ์ ไหลมารวมอยู่ในกลางกายของเรา.jpg
01. เราเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญบารมี ปรับปรุง การพูด ความคิด.jpg
10. ดังนั้น บุญจึงเป็นหลักเป็นประธานในทุกๆ สิ่ง ว่าเราอยากจะประสบ.jpg
05. เบื้องหลังความสำเร็จนั้น มีความคิดที่แจ่มใส เป็นพื้นฐานด้วยกันทั้งสิ้น.jpg
04. แล้วในที่สุดก็ได้ประดิษฐ์เครื่องร่อนและลูกบอลลูน เรือเหาะ.jpg
06. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ขุททกนิกายธรรมบทว่า.jpg
02. เราจะเห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ.jpg
08. ถ้าดวงบุญโตใหญ่มาก เราก็บริสุทธิ์มาก ความสุขความสำเร็จในชีวิต.jpg
11. ดังนั้น บุญเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกชีวิต พระพุทธองค์จึงได้ทรงสอน.jpg
03. ดังเช่น มนุษย์ในสมัยก่อน ใฝ่ฝันว่าอยากจะบินได้เหมือนนก.jpg
23. ดังนั้น พวกเรา ก็ไม่ควรประมาท ในการทำบุญแม้เพียงเล็กน้อย.jpg
26. บุญนี้ เป็นเรื่องที่ เราประมาทไม่ได้นะจ๊ะ มีอยู่จริงๆ.jpg
35. บุญก็ยิ่งมากยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ จะปรารถนาอะไรก็ตาม.jpg
30. คุณสมบัติคือความรู้ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด.jpg
25. เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าใคร อยากจะได้มหากุศล.jpg
09. ชีวิตในปัจจุบัน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ.jpg
12. เพราะฉะนั้น เราต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกวัน อย่างต่อเนื่อง.jpg
14. พราหมณ์คนนี้ก็คิดว่า จีวรของพระท่านถูกน้ำค้างแล้วสกปรก.jpg
29. ทรัพย์สมบัติก็คือ เราจะได้เป็นเจ้าของโภคทรัพย์ทั้งหลาย.jpg
24. เบื้องต้น จะเข้าถึงดวงธรรม ที่มีลักษณะกลม เหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์.jpg
36. ดังนั้น ศูนย์กลางกาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะ สำคัญมากๆ.jpg
28. บุญจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้ง 3 รูปสมบัติเป็นอย่างไร.jpg
16. พราหมณ์เห็นชายจีวรของพระรูปหนึ่ง ลาดลงไปกับพื้นดิน.jpg
34. สมบัติทั้งสามเหล่านี้ ได้มาด้วยบุญเท่านั้น.jpg
31. สมบัติทั้ง 3 เกิดขึ้นได้ด้วยบุญที่อยู่ในกลางกาย.jpg
27. ดวงบุญตรงกลางกายนี่สว่างมาก ลักษณะคล้ายดวงธรรม.jpg
33. เมื่อถึงคราวหมดกิเลส ก็ถือพร้อมด้วยนิพพานสมบัติ.jpg
21. และได้ตรัสว่า ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมทำบุญบ่อยๆ.jpg
32. มนุษย์สมบัติก็คือ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์.jpg
18. รุ่งขึ้นอีกวัน ฝนตกแต่เช้า พราหมณ์เห็นจีวรของพระภิกษุเปียกน้ำ.jpg
20. เมื่อเสร็จภัตกิจแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุโมทนา.jpg
17. ต่อมาพราหมณ์ก็สังเกตเห็นว่า ก่อนที่พระท่านจะฉันภัตตาหาร.jpg
22. พอจบพระธรรมเทศนา พราหมณ์ก็ได้บรรลุธรรม.jpg
19. พอสร้างเสร็จแล้ว ถึงคราวฉลองศาลา จึงได้ไปนิมนต์พระภิกษุสงฆ์.jpg
15. วันรุ่งขึ้นพราหมณ์จึงถือจอบไปถางหญ้าที่ใหนทางนั้น.jpg
13. มีอยู่วันหนึ่ง พราหมณ์ได้มายืนอยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าตรู่.jpg

ภาพอื่นๆ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2566 DMC.TV All rights reserved. นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายคุกกี้